Europa endelig ute skyggen fra Stalin og Hitler

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt talte om det nye Europa etter utvidelsen for et fullsatt Hambro`s restaurant. ”Det begynte i Berlin med murens fall, derfor var det naturlig å være der da Europa tok et nytt skritt mot integrasjon for å sikre fred og demokratisk utvikling”, sa Bildt.


”Kommunistlandene i øst falt sammen under trykket av sin egen mislykkethet. Nå skal Europa bygges opp med rettsstater og demokrati – det er ingen enkel oppgave”, sa Bildt og understreket hvilken historisk viktig oppgave EU står overfor. ”Vi må ikke glemme at Europa i forrige århundre var opphav til to verdenskriger og to totalitære ideologier. Ordet folkemord kommer fra Europa. Det er ikke lenge siden!”


Det forestående valget til Europaparlamentet blir det nest største demokratiske valget i verden noensinne. Bare valget i India er større. Bildt understreket at integrasjonen tar tid. ”Det tar tid å forankre integrasjonsprosessen i 25 land, men det er moralsk nødvendig å gjøre det” sa han og la til at det er da er temmelig bisart at Norden står splittet.


Bildt unnlot ikke å nevne problemene med Lisboa-prosessen som han mente har gått i stå. Det skyldes ikke minst Tysklands økonomiske utfordringer, men også at de øvrige landene har behov for å gjennomføre dyptgripende reformer i sine velferdsstater. EU vil derfor kraftig øke satsingen på forskning og utvikling, som er helt nødvendig for å skape vekst i kunnskapsbasert næringsliv. ”Jeg tror EU vil øke FoU-innsatsen med opptill 200 prosent i kommende budsjettbehandling”, sa han.


Bildt tok opp EUs rolle i demokratiutvikling utenfor Europa og mente at EU som verdens største handelsmakt har betydelig innflytelse utenfor sine grenser. ”EU gir rundt seksti prosent av all verdens utviklingshjelp. Det gir makt til å påvirke i demokratisk og frihetlig retning”, sa han.


På spørsmål om hva Norge kan bidra med svarte Bildt at Norge kan bidra som en del av Nord-Europa. Dessuten mente han Norges imponerende innsats i internasjonalt fredsarbeid vil være et viktig bidrag i EU. Som medlem i EU ville Norges humanitære innsats bli forsterket. Som medlem kan dere kan bidra til EUs prioriteringer


”I dag har dere et demokratisk underskudd i Norge. Dere har jo ikke innflytelse. I EØS-rådet møter Sverige utelukkende av ren høflighet overfor sitt naboland. Det er en illusjon av dere har selvråderett”, sa Bildt og gjorde det samtidig klart at EUs oppmerksomhet ikke er rettet mot Norge. 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »