EU og norsk selvstendighet

I VG 23.06 framhevet vi behovet for en forsterket norsk EU-debatt etter Frankrikes og Nederlands nei og sammenbruddet på EUs toppmøte. Vårt hovedpoeng var – og er – at et svekket EU ikke er til fordel for Europa, ei heller som balanserende motvekt i en globalisert verden overfor USA og den voksende innflytelse fra India og Kina, skriver Terje Svabø og Finn Bergesen jr. i VG 4. juli 05


 


Vi forventet ikke at lederen for Nei til EU skulle dele våre synspunkter. Heming Olaussen har åpenbart en annen analyse av vår tids utfordringer, basert på at Norge skal ”tale med en sjølstendig stemme i verden”. Og det er her våre veier krysses: Vi ser ikke at et selvstendig Norge er i motsetning til forpliktende, internasjonalt samarbeid. Tvert imot, er samarbeid og åpne grenser en forutsetning for stabilitet og fredelig sameksistens. Det burde historien ha lært oss alle.


Hovedpoenget i vår artikkel 23.06 var å påpeke følgende: EUs krise vil føre til en fornyet debatt om samarbeidets innhold. 25 land i Europa går nå inn i en prosess som i vesentlig grad også vil påvirke Norge. Samtidig som medlemslandene må trekke konsekvensene av den betydelige folkelige motstand mot grunnlovstraktaten i flere land, fortsetter arbeidet med både å utdype innholdet i Unionen og utvide antallet medlemmer. Det er åpenbart at Storbritannias statsminister, Tony Blair, som sist fredag overtok formannskapet, vil legge all sin energi i dette arbeidet.


Tilbakeslagene i EU rokker ikke ved EUs betydning som freds- og solidaritetsprosjekt. Det er forstemmende at Olaussen ikke verdsetter den betydning EU har, selv om han er i sin fulle rett til å være prinsipiell motstander av overnasjonalt, forpliktende samarbeid. 10 år er gått siden grusomhetene på Balkan. Hvordan ville det ha utviklet seg uten EU og NATO? Svaret på spørsmålet bør skremme.


Gjennom hele sin historie har EF/EU tatt opp nye medlemmer, land som er blitt trukket inn i et demokratisk samarbeid, ja hvor det å bli medlem har vært selve kjernen i arbeidet for demokratisering i flere land. For millioner av innbyggere har medlemskap vært ensbetydende med massive økonomiske overføringer fra de rikeste land og gitt arbeid både hjemme og i Unionen som helhet. Bare spør rørleggeren fra Polen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »