Er Bush en forræder?

Ja definitivt, er svaret dersom man spør tidligere medarbeidere i Reagan-administrasjonen og folk fra USAs ledende tankesmier på høyresiden, skriver Dag Ekelberg.


Bush er en forræder mot arven fra Reagan mener de. Kritikken mot Bush er unison og kommer ikke minst fra de konservatives ledende og mest innflytelsesrike tankesmie – The Heritage Foundation. Jeg var nylig hos Heritage og satt i et møterom hvor veggene var kledd med bilder av Barry Goldwater, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Ronald Reagan, Margaret Thatcher og andre ledende skikkelser på den politiske, mer eller mindre liberale, høyresiden. Dette er ikke stedet man forventer å høre kritikk av en republikansk president. Men, kritikken var sterk og klar: «Bush har så langt brukt mer penger enn hva Clinton gjorde på åtte år, og det selv om man holder utgiftene til krigen i Irak utenfor. Bush er en «Big Spender» som gjør det motsatte av hva Reagan gikk inn for. Mens Reagan og enhver annen liberal-konservativ politiker på kloden ønsker å redusere offentlig intervensjon i markedet og det sivile samfunn, så går Bush motsatt vei». Sterke ord fra tankesmien som hevder å ha skrevet store deler av  handlingsplanen for Reagans første presidentperiode.

I den ledende liberale tankesmien i USA, The Cato Inst, er man ikke mindre kritiske til Bush. Jeg traff nylig Doug Bandow, en av seniorrådgiverne i Cato og tidligere Reagan-rådgiver. Bandow var veldig klar: «I knew Ronald Reagan – George W. Bush is no Reagan. Bush talks the talk but he sure doesn`t walk the walk».

Pat Toomey i The Wall Street Journal skriver om dette: «After 10 years of controlling Congress, Washington Republicans have an identity crisis. It was Republicans who gave us a farm bill that only a Soviet central planner could love; a campaign-finance reform bill that expands government’s unconstitutional restrictions on speech; a prescription-drug entitlement program that Lyndon Johnson could only have dreamed of; and a transportation bill with more than 40-times as many pork projects it took to earn Reagan’s veto. So, we ask a fair question: Is Reagan’s vision of limited government–the fundamental principle that brought Republicans to power–still part of the Republican identity, or has it been abandoned in favor of the seductive power of controlling unlimited government?»

Som en i Heritage Foundation litt bittert uttrykte det: «Next time I`ll vote for Hillary. That`ll give the Republicans a chance to find back to their real values».


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »