Clemets blogg
Demokrati

Heksejakt på andres eller egne ytringer?

Fremfor å stemple disse (innvandringskritiske) synspunktene som intolerante, avskyelige eller illegitime på annen måte, bør de møtes med andre argumenter og andre syn. Samtidig bør vi argumentere positivt for det som taler for innvandring, skriver Kristin Clemet på sin blogg.

Publisert: 3. august 2011

Kristin Clemet blogger om debattklimaet etter terroraksjonene 22/7:

«Grovt sagt kan vi kanskje si at deler av venstresiden har vært mest opptatt av at innvandrerne «tar» fra oss jobbene og velferdsgodene våre, mens deler av høyresiden har vært mest opptatt av at de «tar» fra oss kulturen og  verdiene våre. Men både på venstre- og høyresiden har det hele tiden vært mange stemmer som har hatt en overveiende positiv holdning til migrasjon og intregrering og til globalisering og EU-samarbeid.

Jeg mener at det går an å møte alle de foran nevnte argumentene med saklig informasjon og saklige argumenter. Så fremfor å stemple disse synspunktene som intolerante, «avskyelige» eller illegitime på annen måte, bør de møtes med andre argumenter og andre syn.

Samtidig bør vi argumentere positivt for det som taler for innvandring.»

Les hele innlegget på Clemets blogg.