21 aug
mandag 21 august 2023 kl. 23:59

Oscarsborgseminaret 2023

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 28.–29. september. Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen ca. 20–45 år.

oscarsborgseminaret22

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv
og akademia i alderen ca. 20–45 år.

Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Mer info om årets program og innledere kommer!

Oscarsborgseminaret går over to dager og har begrenset antall plasser. Deltakeravgiften på kr. 1790,- (studentpris 1190,-) inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

Søknadsfrist: mandag 21. august 2023

Noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til [email protected]

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77