21 aug
mandag 21 august 2023 kl. 23:59

Oscarsborgseminaret 2023

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 28.–29. september. Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen ca. 20–45 år.

oscarsborgseminaret22

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv
og akademia i alderen ca. 20–45 år.

Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Årets program så langt:

Arbeidslinjen: Politikkens unnlatelsessynder
v/ Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Gjenoppbyggingen av Ukraina;
hva skjer og hvordan? Fallgruver og muligheter
v/ Jon Nicolaisen, direktør i European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Kunstig intelligens og politikk
v/ Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne, professor ved NTNU og gründer

Utfordringer for verdiskapningen og næringslivet i Norge
v/Sven Størmer Thaulow, Chief Data & Technology Officer
& EVP i Schibsted  

Store utfordringer krever modige politikere
v/ Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport

Oscarsborgseminaret går over to dager og har begrenset antall plasser. Deltakeravgiften på kr. 1890,- (studentpris 1290,-) inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

Søknadsfrist: torsdag 24. august 2023

Noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til [email protected]

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77