26 sep
torsdag 26 september 2019 kl. 00:00

Oscarsborgseminaret 2019

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 26. – 27. september 2019. Les mer om hvordan du kan søke om å delta her!

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret

26. – 27. september 2019

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv

og akademia i alderen ca. 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog

på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,

gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

ÅRETS PROGRAM:

Digitalisering og fremtid

v/ Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor

 Kina – den nye supermakten

Sun Heidi Sæbø, samfunnsredaktør i Morgenbladet

Kommunevalget og veien videre for det politiske Norge

v/ Kristin Clemet, leder i Civita

Populisme

v/ Bård Larsen, historiker i Civita

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

v/Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita

Oscarsborgseminaret går over to dager og har begrenset antall plasser. Deltakeravgiften på kr. 1590,- (studentpris 1190,-)

inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: onsdag 21. august 2019

Noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med

Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77