20 aug
mandag 20 august 2018 kl. 00:00

Oscarsborgseminaret 2018

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 20. – 21. september 2018! Les mer om hvordan du kan søke her!

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret

20. – 21. september 2018

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv

og akademia i alderen 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog

på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,

gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Årets program og foredragsholdere:

Den Solbergske parlamentarisme og stortingsregjereri

v/ Sigbjørn Aanes, partner og seniorrådgiver i First House, og tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor

Er norsk næringsliv gode nok på cybersikkerhet? 

v/ Jan Henrik Schou Straumsheim, Senior Manager Cybersikkerhet, PWC

Hva er godt politisk lederskap?

v/ Agnar Kaarbø, tidligere taleskriver og forfatter av boken «Politisk lederskap»

Valget i Sverige

v/Paulina Neuding, Redaktør nettavisen Kvartal og tidligere lederskribent for Svenska Dagbladet

Bioteknologi – muligheter og utfordringer

v/Kristin Halvorsen, Leder i Bioteknologirådet

Oscarsborgseminaret går over to dager og har kun 36 plasser. Deltakeravgiften på kr. 1490,-

inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: mandag 20. august 2018

Kort søknad med noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med

Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77