25 feb
tirsdag 25 februar 2020 kl. 00:00

Hvordan skal det norske samfunnet forholde seg til terrortrusselen fra IS?

Litteraturhuset i Trondheim og Civita inviterer til debattmøte tirsdag 25. februar med Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO og forfatter av boken «Fremmedkrigere», og Iyad El-Baghdadi, menneskerettsaktivist og forfatter tilknyttet Civita.

Litteraturhuset i Trondheim og Civita inviterer til debattmøte tirsdag 25. februar kl. 19.00 – 20.30

I januar trakk FrP seg fra flertallsregjeringen som følge av beslutningen om å hente hjem en IS-kvinne og hennes barn. Saken illustrerer flere dilemmaer og utfordringer. Hvilken sikkerhetsrisiko utgjør fremmedkrigere? Behøver vi en strengere terrorlovgivning – eller er dagens lovverk godt egnet til å håndtere trusselen? Hvilket moralsk og juridisk ansvar har vi for norske fremmedkrigere som har vervet seg til IS? Hvordan kan vi forhindre at norske statsborgere blir radikalisert?

 På kveldens møte vil Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO og forfatter av boken «Fremmedkrigere», og Iyad El-Baghdadi, menneskerettsaktivist og forfatter tilknyttet Civita, samtale om disse spørsmålene og hvordan det norske samfunnet skal forholde seg til IS.

Samtalen ledes av rådgiver i Civita, Eirik Løkke, og vil foregår på engelsk.

Møtet finner sted i lokalet Sellanraa på Litteraturhuset i Trondheim, Kongens gate 2.

Påmelding via Litteraturhusets nettsider her!

Velkommen!