Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Lunsjmøte mandag 4. oktober
kl. 12.00 – 13.00 

I de siste årene har Kina beveget seg i autoritær retning gjennom stadige angrep på ytringsfriheten. Særlig har regimet i Beijing slått hardt ned på demokratibevegelsen i Hong Kong, i form av sensur og brutal vold. Hva har skjedd med demokratibevegelsen i Hong Kong, og hvordan kan verden slå tilbake mot Kinas globale forsøk på å undertrykke ytringsfriheten?

I panelet: Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.

Møtet avholdes på engelsk.

Dette møtet arrangeres i samarbeid med Oslo Freedom Forum, Human-Etisk Forbund, Civita, Agenda og LIM, og er det første møtet i Ytringsfrihetsforum – et nytt forum som er dedikert til spørsmål knyttet til ytringsfrihetens vilkår og trusler mot frie ytringer.

Møtet sendes direkte på denne nettsiden, og i tillegg på YouTube og Facebook.

Det vil være mulig å stille spørsmål via Twitter og i direktesendingen på Facebook med hashtag #ytringsfrihetforum

Velkommen!

Registrer deg under og motta e-post med lenker til direktesendingen på mandag.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »