11 jun
torsdag 11 juni 2020 kl. 00:00

Hvordan blir vi flere i nord?

Nordområdesenteret ved Nord Universitet, i samarbeid med Civita, inviterer til et åpent webinar om befolkningsutviklingen i Nord-Norge torsdag 11. juni kl. 12.00.

Nordområdesenteret ved Nord Universitet, i samarbeid med Civita, inviterer til et åpent webinar om befolkningsutviklingen i Nord-Norge

torsdag 11. juni kl. 12.00

Vår nordligste landsdel har opplevd sterk økonomisk vekst de siste ti årene, med jevn økning av antallet jobber i privat sektor. Likevel fortsetter en langvarig trend med en nedgang i befolkningen i Nord-Norge. For å møte denne utviklingen politisk må tiltak være kunnskapsbasert og gjennomtenkt.

Hva er verdien av en folkerik nordlig landsdel? Hvordan er befolkningsutviklingen i Nord-Norge sammenlignet med andre samfunn i nordområdene? Hvilke politiske svar finnes på utviklingen? Dette panelet skal svare på spørsmålene:

Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita.

Arne O. Holm, sjefredaktør for High North News.

Linda Beate Randal, direktør for Arktis hos Innovasjon Norge.

Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøyskolen ved Nord universitet.

Aleksandra Seljeseth, AUF.

Nicole Furnes, Unge Høyre.

Bård Ludvig Thorheim vil også delta i panelet, og han vil innlede. Thorheim er knyttet både til Nordområdesenteret og Civita. Han vil basert på innspillene fra webinaret ferdigstille et notat om temaet som skal lanseres høsten 2020 av Nordområdesenterert og Civita i fellesskap.

Mot slutten av panelsamtalen vil publikum få anledning til å stille spørsmål eller gi korte kommentarer.

Webinaret blir ledet av Bård Borch Michalsen.

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/152350.

Når du har meldt deg på, vil du etter tirsdag 9. juni få en e-post med lenke til webinaret.