17 okt
torsdag 17 oktober 2019 kl. 00:00

Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Civitafrokost torsdag 17. oktober: Er den tradisjonelle forståelsen av bistand mindre egnet til å løse dagens utfordringer? Står skillet mellom altruisme og interessepolitikk i veien? Og vil kortsiktige interesser gå på bekostning av den langsiktige fattigdomsbekjempelsen?

Civitafrokost torsdag 17. oktober

kl. 08.00 – 09.15

Betingelsene for bistands- og utviklingspolitikken er i endring. Ekstrem fattigdom er kraftig redusert globalt, og er i dag blant annet knyttet til væpnet konflikt. Flere aktører er involvert i utviklingsarbeidet og bistanden må i større grad ses i sammenheng med både nærings,- utenriks- og sikkerhetspolitikken. Er den tradisjonelle forståelsen av bistand mindre egnet til å løse dagens utfordringer? Står skillet mellom altruisme og interessepolitikk i veien? Vil kortsiktige interesser gå på bekostning av den langsiktige fattigdomsbekjempelsen?

I panelet: Anniken Huitfeldt, leder utenriks- og forsvarskomiteen, Asle Toje, forsker og kommentator og Ole Jacob Sending, forskningssjef i NUPI.

I forbindelse med møtet lanserer Civita notatet «Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?» av Bård L. Thorheim, tidligere politisk rådgiver i Utenriksdepartementet.

Dørene åpner kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

VELKOMMEN!