3 feb
lørdag 3 februar 2018 kl. 00:00

Civita-akademiet våren 2018

Våren 2017 arrangeres Civita-akademiet i politisk filosofi for 17. gang.

Er frihet egentlig viktigere enn likhet? Hva bør kunne kjøpes og selges i et marked?

Og hva ville Platon ment om Trump og Macron?

Våren 2018 arrangeres Civita-akademiet

i politisk filosofi for 17. gang.

Kurset går over fire samlinger:

1. samling i Oslo: 3.–4. februar

2. samling i København: 19.–22. februar

(mandag ettermiddag til torsdag morgen)

3. samling i Oslo: 17.–18. mars

4. samling i Oslo: 14.–15. april

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid eller som studerer på fulltid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene. På samlingene foreleser forskere og politikere i sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1500,-, som dekker lunsj på alle samlingene,

store deler av pensum og tur og opphold i København.

Er du ca. 20-35 år og interessert i politikk og politisk filosofi? Send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til:

Lars Kolbeinstveit på e-post: kolbeinstveit@civita.no

Søknadsfrist: mandag 4. desember

For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med:

Torkel Brekketorkel@civita.no/ tlf. 98 82 98 09

eller Lars Kolbeinstveit: 926 80 569

Tidligere deltakere om Civita-akademiet: