8 jul
fredag 8 juli 2022 kl. 23:59

Civita-akademiet høsten 2022

Høstens Civita-akademi har søknadsfrist 8. juli. Les mer om hvordan du kan søke her!

Civita-akademiet i politisk filosofi høsten 2022

Hva ville Aristoteles ment om kommunereformen? Hva er bra med kommunisme? Og hva gjør vi egentlig med Putin?

Civita-akademiet høsten 2022 tar opp søkere mellom 20 og 40 år. Akademiet vil gå over fire helgesamlinger fra august til november og én kveldssamling i september.

  • 27.-28. august (Politiske ideologier)
  • 16. september kl. 18-20 (Forberedelse til Berlin-tur)
  • 6.-9. oktober, tur til Berlin
  • 5.-6. november (Marked og moral)
  • 26.-27. november (Ideologi og det internasjonale)

Søknadsfristen er fredag 8. juli 2022. Søknad må inneholde motivasjonsbrev, CV og to referansebrev. Studenter betaler kr 1500,- for kurset. Andre betaler kr 2000,-. Betalingen dekker mat og kostnader ved reise til Berlin.

Søknad sendes på e-post til Torkel Brekke: [email protected]

For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med:

Torkel Brekke: mobil: 98 82 98 09 eller [email protected]