13 okt
torsdag 13 oktober 2016 kl. 00:00

Boklansering: Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn 

Civita inviterer til boklansering og debatt om personvern på Kulturhuset torsdag 13. oktober kl. 18.00-20.00.

Se live streaming fra boklanseringen her:

Civita inviterer til boklansering og debatt om personvern på Kulturhuset torsdag 13. oktober kl. 18.00-20.00

personvern_3dStatens fullmakter til å overvåke deg som borger har blitt kraftig utvidet de siste 15 årene. Tilhengerne av overvåking argumenterer med at den er nødvendig for å hindre terror og alvorlige trusler mot landets sikkerhet. Men har myndighetene fått så store fullmakter at personvernet er truet?

Samtidig skaper kommersielle aktører, som blant andre Google og Facebook, utfordringer for privatlivet gjennom sine forretningsmodeller, som baserer seg på kjøp og salg av personlige data.

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?

PROGRAM:

Kl. 18:00: Velkommen og innledning v/ forfatteren av boken Personvern etter Snowden, Eirik Løkke.

Kl. 18:10: «Statens overvåkning i terrorens tidsalder – trussel mot personvernet?»

I panelet: Ove Vanebo, statssekretær i Justisdepartementet, Jon Wessel-Aas, advokat (H) og styreleder i Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge), og Eva Jarbekk, advokat og leder av Personvernnemnda.

Kl. 19:00:  «Hvilke utfordringer skaper den nye digitale økonomien for privatlivet?»

I panel: Eirik Newth, forfatter av boken Overvåkningssamfunnet, Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT og digitale tjenester i Abelia.

Kl. 19:50 Avslutning