17 aug
onsdag 17 august 2022 kl. 11:00

Arendalsuka 2022

Vi arrangerer to møter under Arendalsuka i år og lokalet er Madam Reiersen. I tillegg deltar flere fra Civita på andre arrangementer. Les mer i listen under!

Onsdag 17. august kl. 11.00-12.00:

Vil USA lede den frie verden i det 21.århundre?

Hvor avgjørende er USA for verdens fremtid? Og er USA fremdeles villig til å ta globalt lederskap, eller er det Trumps «Amerika først» som representerer fremtidig amerikansk utenrikspolitikk? Hvordan vil Russlands krig i Ukraina påvirke det euro-atlantiske samarbeid? Og hvordan skal Vesten håndtere den kinesiske utfordring?

I panelet:

Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité

Karsten Friis, seniorforsker, og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i NUPI

Henrik Syse, professor ved PRIO og Bjørknes Høyskole

Møtet finner sted på Madam Reiersen.

Velkommen!

**********

Torsdag 18. august kl.11.00-12.00:

Er norske forskere venstrevridde? Og er det i så fall et problem?

Undersøkelser viser at norske forskere i større grad enn befolkningen forøvrig stemmer på venstresiden i norsk politikk. Mange forskere synes heller ikke at dette er et problem. Hva er årsaken til at forskere befinner seg på venstresiden? Og hvilken betydning har det for offentlig debatt at akademia er rødere enn befolkningen generelt? Hva kan eventuelt gjøres for å tilstrebe mer meningsmangfold i høyere utdanning?

I panelet:

Torkel Brekke, professor ved OsloMet og Civita

Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda

Sunniva Wittaker, rektor ved Universitetet i Agder

Møtet finner sted på Madam Reiersen.

Velkommen!

I tillegg deltar flere fra Civita på andre arrangementer: