Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
ultralyd, assistert befruktning, surrogati, fosterdiagnostikk
Knut Jørgen Kirkeberg

Norsk lovgivning om assistert befruktning, surrogati og fosterdiagnostikk sammenlignet med andre europeiske land

Når norske politikere skal ta stilling til liberaliseringer innen medisinsk bioteknologi, kan det være lurt å ha innsikt i hva som er praksis i andre europeiske land. I dette notatet sammenlignes norsk lovgivning med lovgivningen i europeiske land på noen sentrale saker.
BioteknologiMenneskerettigheter

De vanskelige valgene

"Dagens og fremtidens utvikling innen gen- og bioteknologi kan muliggjøre valgfrihet i et omfang vi ikke har mulighet til å overskue. Hvordan forholder vi oss til de valgmulighetene dette gir?" Mathilde Fasting spør i Morgenbladet. "De vanskelige valgene krever at vi reflekterer over hverandres standpunkter, og at loven til slutt setter de grensene som best ivaretar alle partene som er involvert."
BioteknologiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Skal alle få barn – eller finnes det grenser?

Finnes det en grense for hvilke metoder som bør tas i bruk? Hvor går i så fall den grensen, og hvorfor går den der? Og hvilken rolle bør staten spille ved assistert reproduksjon? Se film fra frokostmøtet med gynekolog og tidligere leder av Rikshospitalets donorsædprogram, Øystein Magnus, professor, gynekolog og spesialist på ufrivillig barnløshet, Johanne Sundby, og leder i Bioteknologinemnda, Lars Ødegård.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Blir surrogati tillatt i Norge?

"Alle barn har krav på nøyaktig den samme respekt, beskyttelse og behandling, både av samfunnet og av sine medmennesker, uansett hvordan de er kommet til verden", skriver Kristin Clemet i Dagsavisen. "I fremtiden vil barnas interesse få en mer sentral plass i debatten".
BioteknologiDemokrati og rettigheter