Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Peder Nordbakken

Den vanskelige kritikken

"Jeg mener altså fortsatt at Innsets bok er innsiktsfull på flere områder, men også at den har noen store svakheter, sett opp mot Innsets egne premisser og kriterier."
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Nyliberalisme: Forskjellen betyr faktisk noe

"Jeg har aldri kalt meg selv «nyliberal», og jeg strever med å finne noen andre som gjør det."
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Anmeldelse og kritikk av en ny fortelling om (ny)liberalisme

Dette notatet inneholder en kritisk analyse av historikeren og nyliberalismekritikeren Ola Innsets bok Reinventing Liberalism.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Stalsbergs metode

Ideologien som Linn Stalsberg og hennes meningsfeller har bestemt seg for å kalle «nyliberalisme», har lite til felles med innholdet i den historiske nyliberalismen, skriver Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
IdeerLiberalisme
Kristin Clemet

Det aller meste er bedre enn det var før

Har dette nye økonomiske systemet og de nye styringssystemene i offentlig sektor tjent oss godt? Og er de bedre enn den detaljreguleringen og planøkonomien vi forlot? Etter min mening ja.
IdeerLiberalisme
aksjer nyliberalisme

Nyliberalisme

Det store hamskiftet for begrepet nyliberalisme kom på 1980-tallet, etter gjennomføringen av en rekke økonomiske reformer, først og fremst i Storbritannia og i USA, kjennetegnet ved deregulering, privatisering og markedsliberalisering.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Peder Nordbakken

Nyliberalismen fyller åtti

Den opprinnelige nyliberalismen stod for en grunnleggende kritikk og reform av den gamle liberalismen, i kontrast til det som ofte kalles «nyliberalisme» i dag. Lars Peder Nordbakken i Minerva.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Da nyliberalismen tok over

«Nyliberal» har blitt en sekkebetegnelse for alt som er negativt, men ordet betegnet egentlig en kritikk av laissez-faire liberalisme. Lars Peder Nordbakken i nettavisen Minerva.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Kulturlivet må på børs

 Det er på tide at næringslivstopper og moderne sosialdemokrater tar ansvar for å forklare Jan Kjærstad og Martin Kolberg at ikke alt var bedre før. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
IdeerLiberalisme
Kristin Clemet

Nyliberalisme på norsk

Staten er stadig mer til stede i våre liv, skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
IdeerLiberalisme
Morten Kinander

Hvor liberalt er sosialdemokratiet?

"Siden slutten av 1970-tallet har Arbeiderpartiet tatt store steg til høyre i det politiske landskapet. Disse stegene har ikke vært liberalt eller prinsipielt motivert. Årsaken er pragmatisk interessekamp, og det synes fortsatt vanskelig å forstå den sosialdemokratiske bevegelsen som et grunnleggende liberalt prosjekt", skriver Morten Kinander i VG.
IdeerLiberalismeSosialisme og sosialdemokrati

Frihet fra villkårlig makt

Venstresiden har omfavnet Quentin Skinners frihetsbegrep. Men i norsk historie er det snarere nyliberalismen enn sosialdemokratiet som har begrenset den vilkårlige makten.
IdeerMenneskerettigheter
Kristin Clemet

REFORM: Fornyelse av offentlig sektor – ideologi eller sunn fornuft?

IdeerNorsk politikkLiberalisme