Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Peder Nordbakken

Anmeldelse og kritikk av en ny fortelling om (ny)liberalisme

Dette notatet inneholder en kritisk analyse av historikeren og nyliberalismekritikeren Ola Innsets bok Reinventing Liberalism.
LiberalismeIdeerPolitisk filosofi
aksjer nyliberalisme

Nyliberalisme

Det store hamskiftet for begrepet nyliberalisme kom på 1980-tallet, etter gjennomføringen av en rekke økonomiske reformer, først og fremst i Storbritannia og i USA, kjennetegnet ved deregulering, privatisering og markedsliberalisering.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Kulturlivet må på børs

 Det er på tide at næringslivstopper og moderne sosialdemokrater tar ansvar for å forklare Jan Kjærstad og Martin Kolberg at ikke alt var bedre før. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Ideer
Kristin Clemet

Nyliberalisme på norsk

Staten er stadig mer til stede i våre liv, skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
Ideer
Morten Kinander

Hvor liberalt er sosialdemokratiet?

"Siden slutten av 1970-tallet har Arbeiderpartiet tatt store steg til høyre i det politiske landskapet. Disse stegene har ikke vært liberalt eller prinsipielt motivert. Årsaken er pragmatisk interessekamp, og det synes fortsatt vanskelig å forstå den sosialdemokratiske bevegelsen som et grunnleggende liberalt prosjekt", skriver Morten Kinander i VG.
Ideer

Frihet fra villkårlig makt

Venstresiden har omfavnet Quentin Skinners frihetsbegrep. Men i norsk historie er det snarere nyliberalismen enn sosialdemokratiet som har begrenset den vilkårlige makten.
IdeerMenneskerettigheter