Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Arbeidets filosofi og fremtidens arbeidsliv

Hør ny episode av Liberal halvtime med filosof Lars Fr. Svendsen, i samtale med Mathilde Fasting, om arbeidets filosofi og fremtidens arbeidsliv.
ArbeidslivPolitisk filosofiArbeid og sysselsetting
Guy Kiddey

The future of work: a policy perspective for the post-pandemic world

I dette essayet, som er skrevet på engelsk, utforsker Guy Kiddey, som blant annet skriver for The Economist, løsninger for fremtidens fagorganisering, for utdanning og for velferdspolitikken. Når grunninntekten er sikret, læringen skjer mer dynamisk og lokalsamfunnene har funnet en ny rolle, vil vi lettere kunne nå våre høyeste mål, både som enkeltpersoner og som samfunn.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den teknologiske utviklingen er ikke uten utfordringer

"Sven Egil Omdal skriver i et innlegg 5. juni at jeg «ikke deler frykten for at den raske teknologiske utviklingen vil føre til massearbeidsløshet». Det er sant, men jeg påstår heller ikke at vi bare kan lene oss tilbake og satse på at alt ordner seg av seg selv", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Arbeidstidsregulering: For mye vern og for lite fleksibilitet

Det at arbeidstidsutvalget ikke har gått langt nok i å foreslå endringer, fritar ikke regjeringen og lovgiver fra ansvaret de har for å sørge for at vi har arbeidstidsreguleringer som er gode nok for dagens og fremtidens arbeidsliv. Torstein Ulserød i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting