Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Problematisk dødshjelp

Essayet «Jeg vil dø» gir oss bedre innsikt – om det moderne synet på døden, og om diskusjonen om aktiv dødshjelp. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Bør vi åpne for aktiv dødshjelp i Norge?

Menneskeverd og Civita inviterte til debattmøte på Litteraturhuset torsdag 1. november.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abort er i dag normalisert. Det samme kan skje med aktiv dødshjelp

Kristin Clemet om om bio-etikk og skråplaneffekten i Morgenbladet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Ikke lett å tenke klart om selvmord og aktiv dødshjelp

Det er ikke lett å tenke klart og prinsipielt om så vanskelige spørsmål. Kristin Clemet blogger.
BioteknologiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Eutanasi: Revolusjon i Belgia

"Som første land i verden besluttet Belgia i går å tillate eutanasi - eller det som også blir kalt aktiv dødshjelp - for barn under 12 år. Mitt tips er at det bare er et spørsmål om tid før vi kan få en revolusjon i Norge også - der vårt syn på mennesket, på likeverd, på sykdom, lidelse og død igjen vil bli satt på prøve," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer
Kristin Clemet

Eutanasi og abort

"Et samfunn bør, etter min oppfatning, strekke seg langt for mennesker som har samvittighetskvaler i slike spørsmål, som dreier seg om livets begynnelse og slutt. Vi bør unnlate å ekskludere eller skyve dem ut i kulden, dersom det er mulig å unngå det. Samfunnet trenger alle stemmer i slike dypt moralske spørsmål. Derfor bør også fastleger som ikke har samvittighet til å henvise til abort, få lov til å være fastleger," skriver Kristin Clemet.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Aktiv dødshjelp

"På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et tema", skriver Kristin Clemet i sitt blogginnlegg.
Ideer