Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marius Gustavson

Nr.5 2013: Ulikhet i USA

Forskjellene øker i USA. Den økonomiske krisen har forsterket indre motsetninger og tydeliggjort forskjeller i muligheter og inntekter. Er det en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken? Last ned notatet her.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferdUlikhet
Marius Gustavson

Økonomisk ulikhet

Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak utviklingen av inntektsforskjeller og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
Økonomi og velferdUlikhetGlobalisering
Marius Gustavson

Nr. 11 2011: Drømmen som brast

"Uansett hvilket perspektiv man inntar, kan man i det minste enes om én ting. Den økonomiske modellen som har rådet i USA har spilt fallitt. Det man trodde var genuin velstand var i stor grad en illusjon. Det man så som framskritt var på mange måter en drøm som ikke gikk i oppfyllelse. Drømmen viste seg isteden å være et amerikansk mareritt. Og marerittet er langt fra over," skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet. Notatet tar for seg og setter krisen inn i et større historisk perspektiv - med vekt på erfaringene til den amerikanske middelklassen.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen

Dette notatet ser nærmere på finanskriseutvalgets kriseforståelse, den lærdom som er blitt trukket samt de løsninger som foreslås. Notatet vil også se nærmere på hvorfor krisen ble så mild i Norge.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Marius Gustavson

En verden i ubalanse

Denne rapporten fra økonomisk historiker Marius Gustavson tar for seg utviklingen og faremomentene i den internasjonale økonomien.
Økonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 14 2010: En ny kurs for Obama

Det avgjørende midtterminsvalget finner sted i november, og demokratene ligger an til å miste flertallet i Kongressen. Samtidig har en rekke nøkkelpersoner i administrasjonen trukket seg. Hva nå?
USAØkonomi og velferd
klima
Marius Gustavson

Nr. 10 2010: Kapitalismen etter finanskrisen

Det er nødvendig å stille en diagnose på dagens kapitalisme for eventuelt å komme frem til hvilken form for system som vil bringe en større grad av stabilitet og bærekraft. 
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Marius Gustavson

Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?

Denne rapporten viser at politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i alle de fire hovedfaktorene bak finanskrisen.
Økonomisk politikkInternasjonaltØkonomi og velferd
Marius Gustavson

Nr. 13 2008: Finanskrisen – USAs feilslåtte boligpolitikk

Finanskrisen har, i stor grad, sitt utspring i den mest regulerte delen av det amerikanske finansmarkedet, nemlig boligfinansieringsmarkedet.
BoligpolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk