Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn om fornybar energi og utenlandskabler

Strømstøtte må gis, men ikke ødelegge markedssignalene i energimarkedene. Gjør vi det, får vi ikke til det grønne skiftet, mener Rotevatn.
Klima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Venstre: Liberalisme på norsk?

Hvordan går det med Sveinung Rotevatns og Venstres liberalisering av Norge? Gard Løken Frøvoll har lest Rotevatns bok "Liberalisme på norsk" på nytt, om blant annet å fjerne 21 ulike forbud. Noen er fjernet i dag, mens andre har vi fortsatt. Hvorfor ikke alle?
IdeerLiberalismeNorsk politikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Budsjettforhandlingene kunne neppe startet verre

Når Venstres Sveinung Rotevatn driver politisk polemikk mot et budsjettforlik han nettopp har vært med på å inngå, er det ukledelig ansvarsfraskrivelse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Norsk politikkFinanspolitikk

Etter Brexit: Hvor går EU?

Se video fra Civitafrokost om Brexit og EU med Stine Bosse, Martin Sandbu og Sveinung Rotevatn her!
EU og EØS

Liberalisme på norsk

Hva er den liberale posisjonen i norsk politikk? Er det liberalismen som har de beste svarene på de utfordringene det norske samfunnet står overfor? Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) har skrevet boken «Liberalisme på norsk», som utgis av Civita. Han vil, sammen med Bård Vegar Solhjell (SV) og Kjetil Wiedswang i DN debattere innholdet i, vilkårene og behovet for mer liberal politikk i Norge.
IdeerLiberalisme

Ny bok: Liberalisme på norsk

Denne boken, skrevet av Sveinung Rotevatn, drøfter en rekke politiske spørsmål, fra problemstillinger noen kan mene er smale og sære, som surrogati og skolegudstjenester, til spørsmål mange mener er så store at de blir uhåndgripelige, som klimaendringer og velferdsstatens bærekraft. Liberalisme på norsk er en debattbok med klare konklusjoner, som naturlig nok er farget av forfatterens liberale politiske grunnholdning.
IdeerLiberalisme
Sveinung Rotevatn

Liberalisme på norsk

Liberalisme på norsk er en debattbok med klare konklusjoner. Fellesnevneren for debattene som tas opp er at de er sterkt ideologiske, og at liberale og konservative argumenter ofte står mot hverandre. Få av spørsmålene er enkle, men for lesere med en liberal ryggmargsrefleks, bør svaret for de fleste likevel være oppe i dagen.
IdeerLiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn