Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Torstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Voldtektslovgivningen som likestillingspolitisk virkemiddel

Lovforslaget om å utvide voldtektsbestemmelsen i straffeloven § 192 er nå til behandling i Justisdepartementet. I notatet ses det nærmere på konteksten for dette forslaget. Denne konteksten handler om likestillingspolitikk, og en vilje til å bruke straffeloven til å sende «signaler».
RettsstatLikestilling og feminisme
Torstein Ulserød

Straffeloven som likestillingspolitisk virkemiddel

"Mange mener vi trenger en skjerpet lovgivning mot voldtekt for å oppdra befolkningen holdningsmessig. Men en moderne rettsstat kan ikke dømme mennesker til lange fengselsstraffer for å sende et likestillingspolitisk signal", skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
RettsstatLikestilling og feminisme
Torstein Ulserød

Er all uønsket sex voldtekt?

"Patricia Kaatee i Amnesty svarte i Dagbladet 28.2 på min kronikk om forslaget om innføring av samtykke som selvstendig vilkår i voldtektssaker. Mitt poeng var at det reelle problemet i voldtektssaker ofte er bevissituasjonen, ikke at straffverdige handlinger ikke rammes av straffeloven", skriver Torstein Ulserød i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Kan man bevise samtykke?

"Innføring av manglende samtykke som selvstendig vilkår for voldtekt er i beste fall ren symbolpolitikk. I verste fall er det en alvorlig trussel mot borgernes rettssikkerhet", skriver jurist i Civita, Torstein Ulserød i Dagbladet.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter