Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde FastingTorkel Brekke

Finnes det noe håp om fred i Midtøsten?

30 år etter Osloavtalen angrep Hamas Israel. Er alt håp om fred nå ødelagt? Hør ny episode med professor Yair Hirschfeld og professor i religionshistorie og Civita-medarbeider Torkel Brekke.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hva skal til for å få fred mellom Israel og Palestina?

Hva innebærer det at palestinere fremdeles er flyktninger, 75 år etter krigen mellom Israel og Palestina? Hør ny episode av Liberal halvtime med den israelske politikeren og forskeren Einat Wilf.
Ideer
Mathilde Fasting

Seniorforsker ved NUPI, Tine Gade, om situasjonen i Libanon og konfliktene i Midtøsten

Hør ny episode av Liberal halvtime med Tine Gade, som har skrevet doktorgrad om Libanon og mener situasjonen etter eksplosjonen 4. august er svært alvorlig.
InternasjonaltPolitikk og samfunn

The Time is Now: Women Leading Middle East Uprisings

Watch video from the meeting with courageous stories featuring prominent female activists from Iran, Iraq and Lebanon.
InternasjonaltMenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheter

Women’s Voices Changing the Middle East

InternasjonaltMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Kapitalismen oppstod i Midtøsten

"I Vesten ble handel sett på som noe suspekt, mens helten i mange av historiene fra Midtøsten er handelsmann." Mathilde Fasting hos Minerva.
IdeerØkonomiske systemer
Bård Larsen

Maktens tragiske dilemma

"Det er gode grunner til å intervenere militært mot den såkalte Islamske staten (IS). Det mest åpenbare er det folkerettslige prinsippet om at det internasjonale samfunn er pliktet til å handle under folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser", skriver Bård Larsen i VG.
InternasjonaltForsvar og sikkerhet

Baby Boom Bomb

Økonomi og velferd

Et nytt Midtøsten?

Demokrati og rettigheter