Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Tror vi ikke lenger på fremtiden?

Hvorfor er verden preget av kriser? Hvor er det blitt av troen på fremskrittet? Hør ny episode med Weekendavisens journalist Christian Bennike.
Ideer
Eirik Løkke

Har Norge en sykepleierkrise?

Har Norge en ineffektiv turnusordning? Hør ny episode med forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
IdeerArbeidsliv
Mathilde Fasting

Hva skjer i Iran ett år etter drapet på Masha Amini?

Hva har skjedd i Iran? Protesteres det fremdeles? Vil iranerne lykkes med å fjerne prestestyret fra makten?
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Ian Buruma om Kollaboratørene

I denne episoden får du høre om den oppsiktsvekkende historien og skjebnen til tre kollaboratører under andre verdenskrig.
Ideer
Eirik Løkke

Hvor viktig er lokalvalget?

Mandag 11. september er det lokalvalg. Hvilken betydning har valget? Hør ny episode med valgforsker Johannes Bergh.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hvordan skal vi bemanne fremtidens helse- og omsorgstjenester?

Er vi villige til å betale mer skatt for et offentlig finansiert helse- og omsorgstilbud? Hva vil behovet for arbeidskraft bli fremover?
Ideer

A conversation with U.S. Ambassador Marc Nathanson

How strong are the ties between Europe and US? In what way has the war in Ukraine affected the transatlantic relationship? What will happen if Donald Trump returns to The White House?
Politikk og samfunnUSA
Mathilde Fasting

Hva har 89’erne gjort feil?

Er fremtidstroen borte? Er drømmen om liberale demokratier over? Hør ny episode med bokaktuelle Torbjørn Røe Isaksen.
Ideer
Eirik Løkke

Unge Høyre-leder Ola Svenneby om innvandring

Hvor mange innvandrere bør Norge ta imot? Og spiller det noen rolle hvem som kommer? Hvordan vil innvandringen påvirke det norske samfunnet?
Innvandring og integrering
Mathilde Fasting

Hva er offentlig sløsing?

Sløses det mye i offentlig sektor? Hva er sløsing? Hør ny episode av Liberal halvtime med BI-professor Tom Colbjørnsen.
Økonomisk politikk
Mathilde Fasting

Martin Wolf on capitalism and democracy

Chief Economic Commentator at Financial Times Martin Wolf is worried about democracies. What are the faults in the workings of modern capitalism? Can Adam Smith teach us something?
Ideer
Eirik Løkke

Hvordan kan norske elever lære mer på skolen?

Hva skal til for at norske elever lærer mer på skolen? Og hvor viktig er det at norsk skole blir mer evidensbasert når tiltak introduseres og evalueres?
IdeerSkolepolitikk
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth

Francis Fukuyama and Mathilde Fasting discuss how Adam Smith has influenced his own writings and how Smith’s thoughts are relevant today.
Ideer
Lars Fr. H. SvendsenMathilde Fasting

Lars Fr. Svendsen om hva kan vi lære av Adam Smith 300 år etter hans fødsel

Hva er Adam Smiths usynlige hånd? Hør filosof Lars Fr. Svendsen i tredje episode av sommerens podcastserie om Adam Smith.
Ideer
Eirik Løkke

Er Frp fremdeles et liberalistisk parti?

Hvor ligger Frps politiske fremtid? Mot liberale velgere, eller mer nasjonalkonservative? Hva er utfordringene for partiet videre?
IdeerNorsk politikk
Mathilde Fasting

Paul Sagar on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 2)

In this podcast episode we discuss Paul Sigar's latest book Adam Smith Reconsidered: History, Liberty, and the Foundations of Modern Politics.
Politisk filosofi
Eirik Løkke

Rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig: Del 2 Nürnberg-domstolen

Hva var bakgrunnen for opprettelsen av Nürnberg-domstolen? Hør ny episode av Liberal halvtime med Hans Petter Graver i samtale med Eirik Løkke.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Paul Sagar on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 1)

Dette er første episode i vår podcastserie «Adam Smith 300 år». Gjennom syv episoder møter du Francis Fukuyama, Lars Fr. Svendsen, Glory Liu, Ryan Hanley og Paul Sagar, i samtale med Mathilde Fasting om Adam Smiths relevans i dag.
IdeerPolitisk filosofi
Eirik Løkke

Rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig: Del 1 Norge

Ble rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig håndtert på en god måte? Hva var bakgrunnen for bruken av dødsstraff? Og hva kan vi lære?
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama on AI, technology and how it will impact democracies and world politics

How will technology impact politics, and will ChatGPT, AI and developments in biotech be a blessing or a curse? This is a recording from the Civita breakfast meeting in the University Aula Tuesday, June 13th.
Ideer
Eirik Løkke

Putins hellige krig

Hør ny episode med tidligere sjefredaktør i Vårt Land og forfatter Helge Simonnes, i samtale med Eirik Løkke.
IdeerInternasjonalt
Eirik LøkkeRebekka Verdal Haakonsen

Er kvinner velkomne i Forsvaret?

Det siste året har Forsvaret håndtert mange saker knyttet til seksuell trakassering av kvinner. Hvorfor greier ikke Forsvaret å rydde opp
IdeerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hvordan påvirker krigen i Ukraina Norges forhold til EU?

Vil EØS-avtalen være tilstrekkelig for Norges tilknytning til EU fremover? Hør ny episode med leder av utenrikskomiteen Ine Eriksen Søreide.
IdeerEU og EØS
Eirik Løkke

Ytringsfrihet og liberale dilemmaer

Hva er utfordringene for det frie ordskiftet? Var Fritt Ord-prisen til Julie Willhelmsen en god tildeling? Burde Deichmann nekte fascistiske organisasjoner å bruke biblioteket? Bør mediene boikotte Donald Trump?
IdeerYtringsfrihet
Eirik Løkke

En samtale om diskriminering

Hva er diskriminering? Hvor omfattende er problemet? Hva kan gjøres for å skape mer mangfold? Og fnnes det situasjoner hvor diskriminering bør være tillatt?
IdeerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Antisemittisme på venstresiden

Hvordan gikk norsk venstreside fra å omfavne staten Israel og ha sympati med jødene til å vedta boikott?
Ideer
Mathilde Fasting

Har vi mistet evnen til å dyplese?

Den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf har skrevet om bokens og lesingens historie.
Eirik Løkke

Kalle Moene om den norske modellen

Hva kjennetegner den norske modellen? Hvor viktig er fagforeningene? Og hvor viktig er en velfungerende markedsøkonomi?
IdeerØkonomisk politikk
Mathilde Fasting

Hvorfor går MDG inn for norsk EU-medlemskap?

IdeerEU og EØS
Eirik Løkke

Fakta og myter i kjønnsdebatten

Spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet har blitt episenter i kulturkrigen. Hva er fakta, og hva er myter?
Ideer
Lars Feld liberal halvtime
Mathilde Fasting

Hva er ordoliberalisme?

Hvor kommer ordoliberalisme fra? Og hvordan skiller det seg fra klassisk liberalisme eller markedsliberalisme?
IdeerLiberalisme
Eirik Løkke

Økonomi og politikk med Espen Henriksen

Hvor viktig er den økonomiske politikken for velstandsutviklingen? Og hvordan bør en fornuftig økonomisk politikk utformes?
Økonomisk politikk
Mathilde Fasting

Hva gjør Innovasjon Norge?

Bidrar Innovasjon Norge til mer innovasjon? Hvordan kan Innovasjon Norge bidra til at flere gründere lykkes? Har Norge noe å lære av andre land?
Innovasjon og entreprenørskapNæringsliv
Eirik Løkke

Er det for enkelt å motta trygd?

Er den norske velferdsstaten for generøs? Bør det bli vanskeligere å motta trygd? Og bør ytelsene reduseres, eller bør de tvert imot økes?
Velferdsstaten