Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mats Kirkebirkeland

Den norske kirke plasserer seg til venstre for SV i Ukraina-krigen

Den norske kirke utfordrer til refleksjon om de politiske og etiske dilemmaene knyttet til vestlig våpenstøtte til Ukraina, og oppfordrer til solidaritet i krisetider.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Vi trenger messens ro, nattverd og tilgivelse

En omfattende velferdsstat og et dominerende marked hjelper ikke i livets eksistensielle faser. Men kirken har et språk for det vi ikke finner svar på.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Kirkens frykt for sekulære moralister

"Kirken kan spille en viktig rolle i dagens samfunn, hvor retten til selvbestemt abort er kommet for å bli, samtidig som de etiske utfordringene ved abort alltid vil være med oss." Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
BioteknologiSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Radikale representerer ikke alltid motmakt

Kirken har fortsatt en moralsk autoritet i Norge. Den kan lett mistes om den brukes til å gi bestemte, og ofte snevre, politiske syn større tyngde. Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

En for radikal kirke kan virke ekskluderende og politisk.

Ingen er tjent med at moderate krefter i Den norske kirke presses ut av kamp mellom radikale og reaksjonære krefter. Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Skal kirken være politisk?

Hvor går grensen for kirkens politiske engasjement? Se video og hør podcast med Henrik Syse, Tina Bru, Tor B. Jørgensen og Trond Skard Dokka fra frokostmøtet her!
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Avslører bedehuskulturens hule moral

Hvis kjærligheten er så sterk, er det et paradoks at Bjørn Eidsvåg er så redd for synd. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetKultur
Torkel Brekke

Du bør betale for kirkens tjenester

"Hvis du ikke vil betale, hvorfor skal du da ha rett til det som tilbys av kirken?" Torkel Brekke i Aftenposten.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Den norske, politiske kirke

"En kirke kan tro og mene hva den vil, også i politiske spørsmål. I et liberalt demokrati er kirken en uavhengig ­institusjon. Religionsfrihet forutsetter både frihet fra staten og frihet til å tro og ytre seg slik man vil. Men hvis dette er selvsagt, hvorfor er det så mange som reagerer når Den norske kirke inntar et politisk standpunkt?" Kristin Clemet skriver i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Liberalisering av sivilsamfunnet

"Det er mer prekært med en liberalisering overfor meningsbærende institusjoner som kirken og mediene, enn helse- og utdanningsvesenet", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Vårt Land.
SivilsamfunnetMedia