Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
journalist
Kristin Clemet

Venstredreining?

Når mine kolleger og jeg har skrevet om journalisters holdninger og stemmegivning, er det basert på de årlige undersøkelsene som Nordiske Mediedager får gjennomført.
Media
journalist
Kristin Clemet

Venstrevridde journalister

Norske journalister blir stadig mer venstrevridde. Hva gjør det med journalistikken?
Politikk og samfunnMedia

Har høyresiden grunn til å klage over mediene?

Er norske medier venstrevridd? Hvordan dekkes norsk politikk i mediene? Gjester i denne episoden av Liberal halvtime er Kjetil Løset, kommunikasjonssjef i Frp og Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre.
Politikk og samfunnMedia

Civita-samtalen: Har høyresiden grunn til å klage over mediene?

Gjester i denne episoden av Civita-samtalen er Kjetil Løset, kommunikasjonssjef i Frp og Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre. 
Politikk og samfunnMedia
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på journalistene?

Norske journalister er politisk sett langt mer radikale enn velgerne. Det kan bli en demokratisk utfordring i den kommende valgkampen, skriver Jan Erik Grindheim.
Politikk og samfunnMedia
Jan Erik Grindheim

Norske journalister går stadig mer til venstre – hva betyr det for den politiske journalistikken?

Hvordan skal vi forholde oss til at de politiske preferansene til norske journalister ser ut til å være langt mer i favør av partiene på venstresiden enn høyresiden? Kan vi stole på at journalistene refererer og kommenterer politikken så objektivt som mulig?
Politikk og samfunnMedia
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på journa­listene?

Det er kanskje ikke så rart at tilliten til pressen varierer mellom høyre- og venstresiden i velgerskaren?
Politikk og samfunnMedia
Geir Salvesen

Mediene sett fra innsiden: Fra overflod til krise.

Mediene, både i Norge og i resten av verden, har de siste årene gjennomgått fundamentale endringer i brukermønsteret. Forretningsmodellene har sviktet, avisenes papiropplag har stupt. Journalister blir sagt opp. Dette notatet, skrevet av Geir Salvesen, gir en gjennomgang av noe av det som skjedde de siste tiårene, sett fra innsiden av norsk presse, før det snudde og mens det snudde. 
Politikk og samfunnMedia

Røde norske journalister

"Flertallet av norske journalister sympatiserer med den politiske venstresiden," skriver Eirik Løkke hos Minerva: "Diskusjonen dreier seg stort sett om behovet for langsiktige reformer, aldri forslag om kortsiktige kutt. Nettopp derfor vil jeg hevde at venstresiden langt på vei har lykkes med å få problemformuleringsprivilegiet, hvor et av problemene alltid later til å være at det mangler penger."
Ideer

Journalister for Jens

Ideer
Kristin Clemet

Venstrevridningen i pressen

"Viktigere enn journalistenes stemmegivning er det imidlertid om de utfører jobben sin godt. Egne politiske preferanser blir først og fremst et problem, dersom man ikke er profesjonell og dyktig nok, eller dersom man ikke tar dette alvorlig," skriver Kristin Clemet.
Politikk og samfunnMedia

FrP – et forfulgt parti?

"Jeg kan ikke bevise det, men jeg mener generelt at FrP møtes med en mer kritisk og fiendtlig holdning enn andre partier, og jeg syns det er merkelig at så få i pressen ser det," skriver Kristin Clemet på sin blogg. "Journalister er ikke maskiner, og de kunne tjent på å innrømme det."
Demokrati og rettigheter