Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gard Løken Frøvoll

Slik bør Ruter endre billettsystemet

Som med de fleste systemer kan det alltids gjøres mer finmasket og komplekst, men at systemet er enkelt og forståelig har også en verdi. Derfor bør Ruter beholde dagens sonesystem, og erstatte dagens ulike billettkategorier med en variant av konseptet klippekort, der travle perioder er dyrere enn mindre travle perioder.
Økonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Skjev kraftgevinst

Både kostnadene og gevinsten av økte kraftpriser er svært skjeve. Dersom dagens kraftsystem skal være bærekraftig ved høyere priser, er denne skjevheten nødt til å bli mer rettferdig.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Å klippe snorer

Evnen til å vise kortsiktig handlekraft trumfer samfunnets langsiktige behov. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Jobber er viktigst

"Infrastruktur, næringsutvikling og landbruk har vært bistandens svake punkt, og for lite er gjort for å trekke privat kapital til fattige land." Kristin Clemet i Aftenposten:
Bistand og utvikling
Ståle HagenJo M. Bakken

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Denne rapporten tar for seg ulike effektiviseringsmuligheter innenfor samferdselssektoren og vurderer alternative organiserings- og finansieringsmodeller, og tiltak for å effektivisere planleggingsprosessen. Rapporten viser at vi kan få mer bane og vei realisert på kortere tid og på en mer kostnadseffektiv måte, dersom modellene tas i bruk.
ReformerOffentlige utgifter