Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

DLD – hva nå?

"Iverksettelsen av datalagringsdirektivet i Norge ble nylig utsatt med tre måneder. Det er bra, for da blir det mer tid til arbeidet med norsk forskrift for datalagring, som pågår nå. Forskriften må diskuteres politisk, ikke bare byråkratisk, fordi den vil ha politiske følger," skriver Anne Siri Koksrud, stipendiat i Civita, i VG.
Demokrati og rettigheter

Støtt Digitalt personvern

Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011. Den nyoppstartede foreningen Digitalt personverns mål er "at de prinsipielle spørsmålene som implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk rettsstat, får en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige domstoler." Les også Anne Siri Koksruds notat om datalagringsdirektivet og dets status i dag.
Demokrati og rettigheter

Datalagringsdirektivet

"Det europeiske datasikkerhetstilsynet konkluderte i evalueringen av datalagringsdirektivet at det ikke oppfyller formålet eller krav til personvern og datasikkerhet. Den norske implementeringen bør derfor strekke seg så langt det er mulig for å sikre at verdier som personvern, ytringsfrihet og rettssikkerhet bevares," skriver Anne Siri Koksrud i dette notatet, som tar for seg historien, hvor direktivet står i dag, samt implementeringen.
Demokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr.14 2011: Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer

I Norge bør man ta inn over seg kritikken og problemene ved datalagringsdirektivet når man innfører den nasjonale lovgivningen. Dette notatet gir en kort innføring i innholdet i selve datalagringsdirektivet, direktivets historie og kommer med forslag til hva de norske myndigheter bør ta hensyn til i det videre arbeidet med forskrifter og praktisk implementering av DLD.
Demokrati og rettigheterPersonvern
personvern
Torstein Ulserød

Nr.3 2008: EUs datalagringsdirektiv

I dette notatet gir Civita en kort innføring om bakgrunn og formål for EUs datalagringsdirektiv, direktivets betydning for Norge, og hovedsynspunkter fra debatten.
Demokrati og rettigheterPersonvern