Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
penger, handlevogn, butikk, norske kroner, sedler, pris
Lars Peder Nordbakken

Det går en elefant løs i norske dagligvarebutikker

Et dagligvaremarked som domineres av få aktører og et overregulert landbruk, godt beskyttet bak høye tollmurer, motarbeider forbrukernes ønsker om mer konkurranse, større utvalg og lavere matvarepriser.
KonkurranseNæringspolitikk
dagligvarehandel
Steinar Juel

Skuespillet om matvareprisene

Det vil være svært uheldig om Stortinget, i sin iver etter å gi inntrykk av å gjøre noe, vedtar reguleringer som svekker konkurransen og øker prisene og i tillegg fører til unødvendig byråkrati.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Steinar Juel

Tollvern trekker også andre priser opp

"Jeg er ganske sikker på at en avvikling av importvernet etter hvert også ville gitt en reprising av slike produkter i norske dagligvarebutikker, blant annet fordi noen utenlandske kjeder da ville kunnet etablere seg med hele sitt logistikkapparat," skriver Steinar Juel i DN.
HandelKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Det norske dagligvaremarkedet lider av mangel på konkurranse

«Høyre og Ap vil innføre forbud mot prisdiskriminering fra leverandører til dagligvarekjedene. De er på ville veier — forbud er ikke veien til mer konkurranse», skriver Lars Peder Nordbakken.
KonkurranseNæringspolitikk
Steinar Juel

Svak konkurranse – som fortjent

"Svenskehandel og svak konkurranse på dagligvarer er en uunngåelig følge av importvern og landbrukssamvirkets posisjon", skriver Steinar Juel.
HandelKonkurranseNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Billig smågodt er et gode

Matvarekjedenes priskrig viser eksistensen av en sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
KonkurranseNæringspolitikk