Retorikk og realiteter

Emberland bringer menneskerettighetsdebatten hjem og minner om at idèene som lå til grunn for rettighetene er vel så viktige i dag.

kr 100,–inkl. porto

I tillegg kan du bestille på e-post: cathrine@civita.no

Av Marius Emberland.

Menneskerettighetene er en sentral del av den liberale idètradisjon: Det er rettigheter som er ment å verne mot offentlig maktmisbruk. Den utbredte norske forståelsen av menneskerettighetene er derimot at vi må ut av Norge, til land vi sjelden sammenligner oss med, for å finne menneskerettighetsbrudd. Emberland bringer menneskerettighetsdebatten hjem og minner om at idèene som lå til grunn for rettighetene er vel så viktige i dag.