Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for fattige

Mikrokreditt utfordrer tradisjonell bistand og har så langt fått lite oppmerksomhet i norsk debatt om fattigdomsbekjempelse. Med denne boken håper Civita å bidra til økt interesse og engasjement for en type effektiv bistand som fremmer personlig ansvar, privat initiativ og verdiskaping.

kr 99,–inkl. porto

Tomt på lager

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Av Guri C. Wiggen.

Mikrokreditt utfordrer tradisjonell bistand og har så langt fått lite oppmerksomhet i norsk debatt om fattigdomsbekjempelse. Med denne boken håper Civita å bidra til økt interesse og engasjement for en type effektiv bistand som fremmer personlig ansvar, privat initiativ og verdiskaping. Og ikke minst viser mikrokreditt hvordan mennesker vokser når de vises tillit.

Boken kan lastes ned her: