Hva er trygd?

 

 

Ordet trygd kommer fra norrønt trygð, ”sikkerhet”. Ordet er betegnelsen på offentlige forsikrings- eller stønadsordninger. Folketrygden er en obligatorisk forsikrings- og pensjonsordning som i prinsippet dekker alle i Norge. Ordningen gir økonomisk stønad til borgerne blant annet ved sykdom, fødsel, arbeidsløshet, pensjonering, uførhet og tap av forsørger. Oftest er trygd en kompensasjon for tap av inntekt (se Velferdsstat).

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 24.4.18.

Videre lesning:

Den norske syke – full frihet på andres regning –

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »