Utilstrekkelig forslag til ny forvaltningslov

– Forvaltningen er tjent med at flere vet hva de gjør. Det må ikke være slik som i tv-serien Yes Minister hvor det sies at man enten kan ha offentlighet eller så kan man ha forvaltning, sa Hans Christian Erlandsen under presentasjonen av rapporten «Forvaltning i de lukkede rom» på CIVITAs frokostseminar 26. okt.


Hans Christian Erlandsen innledet om sin rapport hvor det tas til orde for økt offentlighet i sentralforvaltningen. – Forslaget til ny lov som ble fremlagt i sommer løser ikke problemet med lite offentlighet. Dagens lov fungerer ikke etter hensikten og forslaget til ny lov gjør ikke forholdene mye bedre, sa Erlandsen og la til at den til enhver tids sittende regjering er imot mer offentlighet godt hjulpet av forvaltningen selv.


-Pressen er lite opptatt av dette. De liker isteden å få notater stukket til seg under hånden for da virker det langt mer spennende, sa han og mente også at pressen blir stadig mindre interessert i å henvende seg til forvaltningen for å få innsyn i saksbehandlingen. Derimot bruker pressen mer tid på politikkens spill og taktikk. 


Juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, Ina Cathrine Lindahl, sa seg enig i rapportens konklusjoner. – Vi har en lukket forvaltningskultur, sa hun og la til at alt for mange journalister er late. – Det er for mye ènkilde-journalistikk og for få journalister bruker det viktige verktøyet som reglene om innsyn i forvaltningen er, sa hun. Lindahl mener at man i Norge i for stor grad dyrker en enighetskultur, mens det faktisk ville vært interessant å få frem faglig uenighet om viktige saker, f.eks mellom avdelinger i et departement.Datatilsynets leder Georg Apenes mener Erlandsens prinsipper ikke bør avgrenses til forvaltningen men også gjelde «ASifiserte»  statsbedrifter. Apenes deler også Presseforbundets syn på viktigheten av et uavhengig klageorgan.


Tidligere justisminister Odd Einar Dørum kommenterte kritikken mot forslaget til ny lov og understreket også betydningen av kritiske medier. – Men avisene skriver ikke om vanskelige juridiske saker. Det er mitt inntrykk at kompetansen på dette området bygges ned i avisene, sa Dørum. Han la til at den nye regjeringen har en utfordring i forhold til åpenhet når det nå vil øke beløpsgrensen for offentlige anbud til 1,8 millioner kroner.


-UD er ikke akkurat en spydspiss for offentlighet, kommenterte Jan Grevstad fra Utenriksdepartementet og mente at problemet ofte er ledernes holdninger. – Lederne i departementene må gå foran for økt offentlighet, sa han.


Sivilombudsmann Arne Fliflet takket for at Erlandsen og CIVITA tar opp temaet offentlighet og var enig i at man godt kan opprette et nytt klageorgan.


Last ned Erlandsen rapport eller bestill den fra hjemmesiden


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »