Toppledere: Mediene bestemmer fremtiden

Mediene er verdens dominerende maktfaktor, mener toppolitikere og toppsjefer i næringslivet. Verdensproblemene kan bare løses hvis mediene påtar seg et sosialt samfunnsansvar. Mediene svikter verden ved å sette egen bunnlinje først.


Les hele artikkelen i Mandag Morgen


CIVITAs frokostseminar 1. mars tar opp temaet medier og makt. Se mer om dette under «konferanser» på hjemmesiden. Du er hjertelig velkommen til å delta på seminaret.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »