Synsing

«Kritikk som tenkemåte», kaller Knut Olav Åmås sin artikkel i Aftenposten 30. april. Tittelen henviser til en pågående debatt i Danmark om dybden – eller mangel på sådan – i det danske ordskiftet. En interessant problemstilling som bør følges opp her hjemme, skriver Terje Svabø i en kommentar i Aftenposten 19. mai.


Les hele innlegget her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »