Ideer

Stor interesse for Civita-akademiet

Noe av det viktigste arbeidet Civita gjør, er å drive skolering og være en møteplass for unge, samfunnsengasjerte mennesker. Den store interessen for vårens akademi viser betydningen av det arbeidet Civita gjør, sier leder i Civita, Kristin Clemet.

Publisert: 18. desember 2014

– Noe av det viktigste arbeidet Civita gjør, er å drive skolering og være en møteplass for unge, samfunnsengasjerte mennesker. Den store interessen for vårens akademi viser betydningen av det arbeidet Civita gjør, sier leder i Civita, Kristin Clemet.

Da søknadsfristen for Civita-akademiet gikk ut mandag 15.desember, var det kommet inn 37 søknader til 13 plasser.

– Den store interessen er svært gledelig, uttaler Lars Gauden-Kolbeinstveit, som er ansvarlig for akademiet sammen med Torkel Brekke.

Våren 2015 arrangeres Civita-akademiet for ellevte gang, og siden oppstarten i 2007 har over 100 personer fullført akademiet i politisk filosofi.

Gauden-Kolbeinstveit er svært fornøyd med årets interesse. – En ting er det store antallet søkere, men like gledelig er kvaliteten på kandidatene. I tillegg var det også for første gang flere kvinner enn menn som søkte på Civita-akademiet. Alle søknadene var gjennomgående av svært høy kvalitet, noe som gjorde det utfordrende å velge ut hvem som skulle få plass.

Det er ikke bare den individuelle søknaden som teller, vi er avhengig av å sette sammen en gruppe hvor ikke alle har de samme personlige egenskapene. Gauden-Kolbeinstveit understreker betydningen av å ha med folk med forskjellig bakgrunn. – For Civita er det viktig å ha med personer med ulike perspektiver, nettopp derfor inkluderer vi søkere fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk. I tillegg vil vi gjerne ha med politisk interesserte som ikke har partibakgrunn.

Civita-akademiet vektlegger aktiv deltagelse. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider. Studentene blir utfordret av forskere og politikere som foreleser i sentrale temaer innen politisk filosofi. Akademiet gir også medlemskap i et engasjerende alumninettverk av tidligere studenter. Gauden-Kolbeinstveit tror den positive opplevelsen som tidligere deltakere gir uttrykk for, er en viktig årsak til det høye antallet søkere.

Det faktum at tidligere studenter gir gode tilbakemeldinger er for det første en solid anerkjennelse til Civita-akademiet, men jeg tror også det forklarer den stigende interessen for å delta på akademiet. Våre tidligere studenter er våre beste ambassadører, avslutter Lars Gauden-Kolbeinstveit.