Ideer

Oscarsborgseminaret 2017

Publisert: 29. september 2017

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 28.-29. september

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv

og akademia i alderen 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog

på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,

gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Årets program og foredragsholdere:

Hva er sikkerhetspolitikk? Og hvordan påvirker Trump og Putin norsk sikkerhetspolitikk?

v/ Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier

Det politiske Europa – hva skjer etter Brexit og valgene i Frankrike og Tyskland?

v/ Kai Eide, diplomat, tidligere spesialutsending til FN, politiker og ambassadør

Etter stortingsvalget – veien videre på borgerlig side

v/ Kristin Clemet, leder i Civita

Perspektivmeldingen og offentlig pengebruk – når må vi redusere utgiftene?

v/Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita

Holdninger til norsk næringsliv – verdiskaping og velferd

v/Office Xs to formidlere Iven Opsahl og Casper Lehland

Oscarsborgseminaret går over to dager og har kun 36 plasser. Deltakeravgiften på kr. 1490,-

inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: Onsdag 30. august

Kort søknad med noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til [email protected]

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med

Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77 eller [email protected]