Høsten 2007 gjennomførte Civita en undersøkelse om unge menneskers kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen. Undersøkelsen avdekket store forskjeller i hva ungdom vet om disse ideologiene og følgene av dem. Nazismens forbrytelser viste seg å være langt mer kjent enn forbrytelsene begått i kommunistiske regimer. Nesten alle kjente til Auschwitz, mens et stort flertall ikke kjente til Gulag-leirene i Sovjetunionen, kollektiviseringen under Lenin eller følgene av ”Det store spranget” i Kina under Mao. Dette ga oss ideen til denne lille boken.

For Civita er det et mål å bidra til opplysning om betydningen av den liberale rettsstaten, demokrati og menneskerettigheter. Ideer har konsekvenser og totalitære ideer er like ille – enten målet er det kommunistiske klasseløse paradis eller nazistenes raserene tusenårsrike.

"Nå har Civita fulgt opp og offentliggjort en fremstilling av historikeren Bård Larsen, Storebror Dreper! Om Totalitarisme. Det er blitt en gjennomgåelse av deler av den store litteraturen om totalitære regimer og bevegelser, et tilgjengelig og uteknisk språk velegnet for ungdom"

Fra professor Bernt Hagtvets omtale av boken i Aftenposten 3. september 2008.

Bestill boken her!

Les mer om andre publikasjoner fra Civita her.