Ny brannfakkel fra Per Ahlmark

Ahlmark om alternativ utenrikspolitikk for bedre å bekjempe terrorisme, antisemitisme og anti-demokratiske strømninger.


Den svenske forfatteren og samfunnsdebattanten Per Ahlmark har igjen kommet med en bok som skaper debatt. Ahlmark, som er tidligere visestatsminister, partileder for Folkpartiet og riksdagsmann, har i mange år forelest verden over om idèer som fører til undertrykkelse og terror. Han grunnla i sin tid Svenska Komiteen Mot Antisemitism og Vânskapsförbundet Sverige – Taiwan. I sin siste bok – «Det är demokratin, dumbom!» -skisserer han en alternativ utenrikspolitikk for de europeiske landene som bygger på demokratiets verdier og kampen mot terror og undertrykkelse. I boken hevder Ahlmark at den islamske fundamentalismen er vår tids tredje totalitære bevegelse, etter kommunismen og nazismen. Han er også meget kritisk til det han mener er FNs forfall og nonchalanse overfor folkemord.


Boken inneholder 63 artikler som viser hvordan idèer om politisk frihet påvirker vårt syn på land, konflikter og personer. Likheten mellom venstre – og høyreekstremisme står sentralt i boken som kan leses som et manifest for friheten.


Boken kan bestilles på post@civita.no  kr.198 (+porto)

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »