Når mediene tar makten

I et demokrati skal det være slik at vi skal kunne tro på hva som står i pressen og hva vi hører og ser i radio og tv. Men er vi i ferd med å komme i en situasjon hvor bare biter av virkeligheten vinner fram, spør Terje Svabø i kronikken i Adresseavisen 29. mars.


Les kronikken på Adresseavisens hjemmeside

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »