Les anmeldelsen

Se også Jan Arild Snoens anmeldelse av boken i Dagbladet.