MINERVA

MINERVA er et tidsskrift for politikk, samfunn og kultur. Med aner tilbake til 1924 (Studenterbladet Minerva), og 1957 (Minervas Kvartalsskrift), søker dagens Minerva å stimulere den politiske og allmennkulturelle debatten i Norge ut fra et ståsted på den liberale og konservative høyresiden.Vi ønsker ikke å være et partipolitisk propagandatidsskrift, og verdsetter artikkelforfattere som representerer forskjellige politiske og kulturelle ståsteder. Blant tidligere bidragsytere de siste årene er Jan Egeland, Jonas Gahr Støre, William Hague, Henrik Langeland, Long Litt Woon, Per Egil Hegge, Espen Benestad, Kathrine Raadim, Thorbjørn Jagland, Erling Fossen, Aslak Sira Myhre, Martine Aurdal, Henrik Syse, Espen Barth Eide, Kåre Willoch med flere.


Abonnere på MINERVA?


Send epost til: redaktor@minerva.as


Støtteabonnement 500,-


Ordinært abonnement 300,-


Medlemmer av Unge Høyre (etter avtale) 100,-


Medlemmer av DKSF gratis


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »