Kristin Clemet til CIVITA

Tidligere statsråd Kristin Clemet begynner i dag som midlertidig strategi-rådgiver i CIVITA.


Kristin får som hovedoppgave å analysere CIVITAs virksomhet så langt og komme med konkrete forsalg til hvordan vi best mulig kan videreutvikle og forsterke tankesmiens arbeid. Dette gjelder både form og innhold.


I februar er det to år siden CIVITA åpnet sitt kontor i Akersgt 36 og senere i vår vil vi gjennomføre en strategi-konferanse som grunnlag for videre drift av tankesmien.


Kristin har i alle sine år som aktiv politiker vært opptatt av den langsiktige, ideologiske debatt, en interesse hun vil få rikelig anledning til å følge opp i CIVITA.


Dersom du har lyst til å kontakte vår nye medarbeider, skjer det enklest på clemet@online.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »