Kontraproduktiv bistand?

Hovedgrunnen til at land er fattige er ikke at de mangler infrastruktur som veier, dammer, strøm, sykehus og skoler, men at de mangler de basis institusjoner vi har bygget vår velstand på: Eiendomsrett, et fungerende rettsystem, frie markeder og en begrenset stat. Dette mener Fredrik Erixon i et ny studie utgitt av International Policy Network


Hele rapporten er tilgjengelig på hjemmesiden til International  Policy Network

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »