Torbjørn Røe Isaksen gir på sin blogg en liten forsmak fra antologien Konservatisme,

som utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Civita senere denne

våren. Røe Isaksen har vært redaktør for utgivelsen, sammen med Henrik

Syse. Utdraget er er et forord til teksten fra Friedrich A. Hayek.

Les artikkelen på Røe Isaksens blogg.