Klam enighet

I siste utgave av fagbladet Journalisten tar redaktør Tryve Aas Olsen opp hva han beskriver som faren for å bli venneløs dersom man inntar ukorrekte standpunkter.


Les lederen i siste utgave av Journalisten


Tirsdag 1.mars arrangerer CIVITA et frokost-seminar om medienes rolle i dagens samfunn. Innledere er Stig-Bjørn Ljunggren fra Sverige og generalsekretær Per Edgar Kokkvold og Dagbladets John Olav Egeland.


Tittel for møtet: Når mediene tar makten.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »