Kampen om tanken

Bortenfor «det ekstreme sentrum», langt til høyre og lengst til venstre, mobiliseres det nå til ideologisk maktkamp. Tenketankene har påvirket amerikansk politikk i hundre år. Nå vil de forandre Norge, står det i en artikkel i Morgenbladet 24. juni 05.


Les hele artikkelen om CIVITA og andre norske tankesmier i Morgenbladet

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »