Journalistisk monokultur og myter om USA

Når norske journalister skriver om USA er det mye de velger bort. I dekningen av orkanen Katrina presenterte flere aviser et frisert bilde der det som ikke passet med den overordnede Historien ble fortiet eller forvrengt. Legg til et knippe faktafeil og spekulasjoner og vi er i mål: Bush har skylda, skriver Jan Arild Snoen i denne artikkelen i siste utgave av Samtiden.


Les hele artikkelen i Samtiden.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »