John Stossel, ABC NEWS

John Stossel er mannen som nærmest «fant opp» forbruker-tv med sitt program 20/20 i USA. De senere årene har han laget en rekke tv-programmer for ABC hvor han på en pedagogisk måte forklarer ulike sider av viktigheten av markedsøkonomi. Stossel har oppnådd stjernestatus som en av USAs viktigste politiske tv-journalister. Hans programmer kan lånes fra CIVITAs bibliotek


Les mer om John Stossel


Filmene kan lånes hos CIVITA ved henvendelse til dag@civita.no


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »