Individualist – ikke egoist

CIVITAs siste seminar før jul, – mandag 12. desember kl 15 til 17 – tar for seg den såkalte «MeWe-generasjonen». Individualister, men ikke egosister. For kollektive løsninger, men samtidig for valgfrihet. Meld deg på og les mer ved å trykke på «Konferanser»

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »